Inštrukcije italijanščine pred vpisom na študij

Tudi pri nas je vse več srednjih šol, ki ne ponujajo zgolj učenja angleščine in nemščine, ki sta bili dolga leta klasika tako na gimnazijah kot drugih srednješolskih programih. Uveljavljajo se novi jeziki, najpogosteje španščina in italijanščina – prvi zaradi razširjenosti tega jezika po svetu, drugi zaradi tega, ker je …

Scroll to top