Pravična odškodnina

Ali ste bili nedavno udeleženi v nesreči na javnem ali delavnem mestu? Morda v prometni nesreči? Lahko se odahnete. Prišli ste na pravo mesto, saj vam www.poravnava.si lahko pomaga do odškodnine!

odškodnina

Vendar, kaj naj bi sploh pomenila pojma poravnava in odškodnina? Dovolite nam, da jih razčistimo:

Torej, odškodnina je neke vrste denarno nadomestilo, ki ga je povzročitelj škode dolžan povrniti osebi, ki je bila oškodovana oziroma utrpela škodo. Namen odškodnine je, da le povrne stranje, katero je bilo pred tem ko se je sama škoda zgodila.

Poznamo dve vrsti škode:

Prva zvrst škode imenujemo premoženjska, pod katero uvrščamo vse, kjer je izgubljen prihodek, kjer je uničeno oz poškodovano premoženje, dodatno delo ali pa nastanejo drugi dodatni stroški.

Med nepremoženjsko škodo pa uvrščamo telesne poškodbe, trajne posledice ter bolečine duševnega stanja samega poškodovanca ali pa njegovih bližnjih:

Če pa govorimo o smrtnem primeru, potem pa so do odškodnine za duševne bolečine zaradi smrtnega primera bližnjega, opravičeni tudi družinski člani (lahko tudi bratje in sestre če je med njimi in umrlim obstajala trajnenjša življenjska skupnost).

Če pa gre za posebno hudo telesno poškodbo, katera pa je povzročila težka invalidnost, pa so ožji družinski člani pravtako upravičeni do odškodnine zaradi posebno hude invalidnosti bližnjega.

Torej odškodnina – kako smo lahko do nje sploh opravičeni?

Prva predpostavka, katera mora biti podana, je nastanek škode. Druga predpostavka je nedopustno dejanje povzrožitelja, ki oškodovancu povzroči škodo. Tretja predpostavka je odgovornost samega povzročitelja, saj je določeno, da kdor dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde, oškodovancu ni dolžan izplačati kakršnekoli denarne vsote. Če pa povzročitelj povzroči določeno škodo iz malomarnosti oziroma po namenu, pa odgovarja za škodo od stvari za katero je jasno, da ima večjo zadano škodno nevarnost za okolico.