Ideje in na splošno o team building

Ena od najbolj popularnih aktivnosti za skupine ta trenutek je team building. Veliko ljudi izmed nas si želi boljše skupne odnose. Skupni odnosi nam lahko pomagajo prav tako v službi kot pa tudi drugje. V Sloveniji je izbira team building programov velika, vendar pa niso vse vrste programov za vsakogar, saj je pomembno da gradimo na področjih, ki si jih želimo doseči. Prav tako pa so pomembni dobri mentorji in te so tisti ki lahko v kratkem času spoznajo celo skupino in s tem tudi predvidevajo kdo bo razdeljen v katero skupino. Za več o tem klikni tukaj.

Team building

Ene izmed najbolj obiskanih team building idej v Sloveniji so hiše pobega, včasih pa so nekaterim zabavne tudi aktivne počitnice. Aktivnosti so lahko športne, kulturne, kulinarične, znanstvene in mnogo drugih idej. Tudi po drugih regija Slovenije kot je Dolenjska je veliko team building idej, vendar po navadi ne pridejo do drugih ljudi, saj so slabo tržene. Eno izmed najbolj znanih podjetij team building na Dolenjskem je Oštarija – Herbelier. Imajo veliko idej  za ustvarjanje manjših in večjih dogodkov, prav tako pa imajo kar nekaj izkušenj. Pomembno je da so posamezniki v skupinah ki ustrezajo njim, prav tako pa je pomembno da mentor – voditelj dajejo naloge ki so primerne za tisto skupino in da so po željah skupine in primerne okoliščinam Z skupinskim delom se srečujemo skoraj vsak dan, tako v službi kot v šolskih nogometnih ekipah, pri tabornikih,… Pomembno je da se kot skupina povežemo in spoznamo, kar nam omogoča team building na zabaven način. Najbolj učinkovita metoda za izvajanje je metoda TB-6, ki je sestavljena iz šestih korakov. Določitev potrebe, pridobitev predanosti, ocena potrebe in povratna informacija, izvajanje gradnje tima, implementacija rezultatov in ocena vpliva. Pomembni pa so tudi cilji, tako posameznikov kot skupin.