Toplotna črpalka lahko nadomesti klimatsko napravo

Posebna dodana vednost, ki jo toplotna črpalka nudi, je izkoristek obnovljivih virov energije iz okolice. Obnovljivi viri pa so vedno bolj pomembni za uresničitev okolijske politike in ciljev ne le na regionalni, ampak tudi na globalni ravni. Te vključujejo tudi razne motivacije in vzpodbude, kar za investitorja pomeni cenejša toplotna črpalka oziroma investicija vanjo. Toplotne črpalke lahko kupite pri podjetju Orca Energija na naslovu http://si.orcaenergy.eu/.

Vzpodbude in motivacije imajo namen nadomestiti obstoječe neobnovljive vire z obnovljivimi. Tipičen primer neobnovljivih virov sta nafta in zemeljski plin, obnovljivi viri pa so razne oblike energije, ki so del stalnih naravnih procesov. Primeri stalnih procesov so sončno sevanje, vodni krog, fotosinteza, veter in zemeljski tokovi. Z vzpodbudami želijo preusmeriti povečano potrebno po energiji usmeriti v izrabo virov, ki jih bo vedno dovolj na voljo. S tem bo tudi povečana potreba po energiji lahko izpolnjena, kar pomeni, da bomo imeli v prihodnosti vedno dovolj energije na voljo.

toplotna črpalka

Povečane potrebe se kažejo predvsem v globalnem povečanemu številu prebivalstva, ter vedno večje gostote naseljenosti na urbanih območjih. Za investitorja in uporabnika, ki ga zanima prihodnost ima toplotna črpalka veliko prednosti. Omogoča velike prihranke, izraba vira energije ni povezana s takojšnjo preobrazbo v toploto, učinkovitost izrabe obnovljive energije v obliki nizke temperature, večja učinkovitost v primerjavi z drugimi oblikami, prinaša pa tudi razne posredne učinke.

Tako lahko toplotna črpalka zrak voda ohladi prostor v okolici, kjer je nameščena, posledično v vročih poletnih dneh lahko nadomesti klimatsko napravo. O tej prednosti mnogi dvomijo, v nasprotno jih bo najbolj prepričal praktičen preizkus. Dostopen in poučen prikaz dejstva, da toplotna črpalka lahko nadomesti klimatsko napravo nudijo prijatelji, sorodniki, znanci ali druge osebe, ki jo imajo.

Obstajajo pa tudi možnosti dogovora z prodajalcem ali monterjem, kateri bo lahko preko praktičnih referenc, lahko omogočil preizkus. Za poučen prikaz ne potrebujemo nobenega posebnega znanja, potrebno se je v vročem poletnem dnevu odpraviti, do prostora, kjer je postavljena. Brez klimatske naprave je v stanovanjskih objektih takrat vroče, temperatura je visoka, bivanje neprijetno. Razliko bomo opazili takoj po vstopu v bližino prostorov, kjer je naprava nameščena, največkrat že ob vhodu. Naprava je sicer nameščena nekaj metrov stran, njeno delovanje pa poskrbi za prijeten hlad takoj ob vstopu. Njeno delovanje iz prostora črpa vroč zrak, ter ga nadomesti z ohlajenim. Zato je učinek njenega delovanja podoben klimatski napravi, z njo lahko pri recimo dvoetažnem stanovanju ohlajamo pritlične prostore.

Toplotna črpalka je lahko zelo učinkovita naprava, ki omogoča dostopen in stroškovno ugoden način zagotavljanja energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.