Časopis na dlani

Časopis nadlani.si je namenje vsem, ki živijo na Dolenjeskem, Posavskem in Beli krajini in je brezplačen. Izhaja v enajstih občinah in sicer v tiskani in elektroski obliki. Na njem lahko preberemo novice, kronike, dogodke, o športu, pogledamo, vreme, intervjuje, rešujemo ankete in ostale zanimivosti. V tiskani obliki časopis izide enkrat …