Jedilna miza, odgovorna izbira

V vsakem domu ima jedilna miza posebno mesto in vlogo. Velikokrat jedilna miza predstavlja osrednji prostor, kjer se družina oziroma vsi zberejo. To ne pomeni zgolj v času skupnih obrokov, ampak tudi ob mnogih drugih priložnostih. Uporaba je velikokrat razširjena z obiski sorodnikov, prijateljev in znancev ter drugimi načini uporabe.
Pri tako pomembni vlogi je izbira jedilne mize zahtevna, saj moramo razmisliti o veliko stvareh. Kjer je prostora manj, mora imeti jedilna miza največkrat tudi dodatne lastnosti v primerjavi z izvedbami za večje prostore.

V večjih prostorih je jedilna miza največkrat izbrana in uporabljena namensko. Torej so vse lastnosti prilagojene. Uporaba je v takih primerih izključno v tem prostoru, velikih sprememb ni. Kar za tistega, ki izbira pomeni nekaj prednosti. Izbira je lažja, ker bo jedilna miza imela določeno vlogo, izpolnila jo bo z nekaj ustreznimi lastnostmi kot so velikost, ustreznost in estetska primernost.

jedilna miza
Manjši prostori zahtevajo več prilagajanja. Skopo odmerjen prostor zahteva, da je jedilna miza lahko namenjena osnovnemu namenu, isti prostor je potrebno po uporabi oziroma kar pogosto izkoristit v druge namene. Temu primerno iščemo bistveno drugačne izvede, kot v primeru večjih prostorov. Izbira je danes bogata, kar je hkrati dobra in manj dobra lastnost.

Dobra lastnost je, ker imamo s tem več možnosti, da dobimo tisto kar smo si zamislili in želeli. Manj dobra, ker se ob vsakem novem oglodanem razstavnem eksponatu, začnejo te želje in zamisli dopolnjevati z novimi. Niso redki primeri, ko osebe po ogledu nekaj ponudb bodisi spremenijo predhodne zamisli in želje ali pa so zmedeni. Vse kar so si prehodno želeli in zamislili postane z novimi informacijami drugačno.
Najmanj dilem je takrat, ko spremembe zahtevajo nekaj preprostih prilagoditev obstoječega novemu ali obratno, drugače pa je v primerih, ko gre za bistveno večje in obsežne spremembe.
Zaradi svoje vloge v praktično vsakem domu je jedilna miza odgovorna izbira.