Dodatno zdravstveno zavarovanje je priročno

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v primere ne predvidljive nesreče zelo priročna stvar. Za dodatne informacije lahko obiščite spletno stran podjetja e-Zavarovanja. Na spletni strani si lahko prebere o vseh premijah, ki jih imajo na voljo. Spletno stran lahko dosežete na spletnem naslovu dodatnozdravstvenozavarovanje.com. Na spletni strani imajo tudi dodatne informacije o sklenitvi in postopku uveljavljanja zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Postopek uveljavljanja je preprost. Ko oddate naročilo, bo vaše dodatno zavarovanje začelo delovati točno ob polnoči, na tisti dan, ki ste si ga vi izbrali, ko ste izpolnjevali pogodbo za dodatno zdravstveno zavarovanje. Podjetje, vam bom na prvi možni delovni dan poslalo pogodbo ter dokumentacijo po pošti. Ta dokumentacije je potrebna za uveljavljanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Ko pogodbo oziroma dokumentacijo pravilno izpolnite, jo v priloženi ovojnici pošljete nazaj na podjetje, s katerim želite skleniti pogodbo. Ko podjetje sprejme vašo pošto in vidi, da ste dokumentacije pravilno izpolnili, bo vaše dodatno zdravstveno zavarovanje začelo delovati šele po 7 dneh od sklenitve pogodbe.

Če imate kakšna koli vprašanja ali pa težave pri izpolnjevanju dokumentacije za dodatno zavarovanje lahko podjetju pošljete elektronsko pošto z vašim vprašanjem, ali pa jih pokličite na njihovo telefonsko številko, ki je zabeležena na njihovi spletni strani.

V primeru, da obiščete zdravnika v prvih 10 dneh po sklenitvi pogodbe in se na vašem računu ne prikaže dodatno zavarovanje, morate ta račun plačati in nato shraniti. Ko plačate prvo premijo za dodatno zdravstveno zavarovanje, se bo znesek, ki ste ga morali plačati zdravniku v celoti povrnjen.

Prva premija se v skoraj 99 % primerih plača po položnici, tudi če ste izbrali drugačen način plačila. Podjetje vam bo na transakcijski račun nakazalo znesek, ki je bil pokrit pod sklenjeno pogodbo.

Vendar pa se to samo zgodi v primeru, da oseba, ki je obiskala zdravnika, nima nobene čakalne dobe. To je zato, ker oseba ob sklenitvi pogodbe za dodatno zdravstveno zavarovanje ne sme imeti nobene čakalne dobe. Po zakonu mora zavarovalnica, ki je odgovorna za sklenitev pogodbe preveriti ali je na podlagi zakona potrebno zavarovancu določiti kakšno koli čakalno dobo.