Kakšen je dober odvetnik za kazniva dejanja

Kazensko in prekrškovno pravo je eno izmed bolj občutljivih pravnih področij, do katerega je potrebno pristopati previdno in z veliko mero znanja in izkušenj. Dober odvetnik za kazniva dejanja se zato dobljenega primera loti celovito in podrobno.

dober odvetnik za kazniva dejanja

Seveda pa je v prvi vrsti kvaliteta obrambe, ki jo sestavlja dober odvetnik za kazniva dejanja, odvisna predvsem od tega, kako mu stranka predstavi okoliščine domnevnega kaznivega dejanja. Zmaga v primerih kazenskih in prekrškovnih postopkov ni vedno v obliki oprostitve obtoženega. Po navadi dober odvetnik za kazniva dejanja z navajanjem olajševalnih okoliščin in predložitvijo ustreznih dokazov in primernih prič, za svojega klienta doseže čim milejšo kazen.

Vsak primer je potrebno temeljito preučiti

Odvetnik za kazensko pravo svoje varovance zastopa v kazenskih in predkazenskih postopkih. Pri njegovem delu pa je še toliko bolj pomembna natančnost. Njegova naloga je namreč, da temeljito pregleda vse točke obtožnega akta, pretehta težino dokazov, ki jih ima tožilstvo ter na podlagi tega svetuje obdolžencu, kako postopati v primeru. V kolikor so dokazi neizpodbitni in trdni, se dober odvetnik za kazniva dejanja večinoma odloči za pogajanja s tožilstvom ter tako svojemu klientu prihrani mučno sodno pot in iztrži čim manjšo kazen.

Odvetnik za kazenske zadeve tako zastopa obdolžence, kršitelje in oškodovance na različnih sodnih stopnjah, kjer poskuša za njih doseči najbolj ugoden izziv. Tako je njegova naloga med drugim tudi vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev ter vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti pri Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS.

Čeprav se včasih zdi, da je nastala situacija nerešljiva, obdolženi pa v brezizhodnem položaju, se na koncu s pomočjo dobrega odvetnika lahko marsikaj ugodno razreši. Zato lahko upravičeno trdimo, da je življenjskega pomena imeti dobrega odvetnika, ki stranko brani v kazenskem postopku. Njegova poglavitna naloga je namreč, da pripomore k čim bolj pravičnemu poteku in razrešitvi kazenskega postopka. Na tak način obdolženi sicer dobi kazen, vendar je ta relativno mila.